Tuesday, November 29, 2011

#29 Nick Jonas talks about Type 1 #NHBPM

The Houston family is down and out with strep so today I am posting this video of Nick Jonas (such a cutie) and Larry King discussing Nick's T1.

Enjoy.
This post was written as part of NHBPM – 30 health posts in 30 days: http://bit.ly/vU0g9J

5 comments:

Stephanie said...

Strep? BOO! Get out of the Houston house.

Great video....I'm going to show it to Adam!

NikDuck said...

Stupid strep! It's going around Nat's class, so I'm fearing it is going to show up here. She got it last year and we had to increase her lantus for over 2 weeks while she was on antibiotic.

Holly said...

Oh gosh. : ( Hope you guys are feeling better soon!!

The Diabetic Camper said...

That rocks!

chuc cho said...

giá, cảm ngộ ra ý cảnh của Liễu Mi. Hy vọng ngươi có thể giống như dự liệu của tiền bối, cắn nuốt đạo tâm của Liễu Mi này, thành tựu Chu Tước chi thế!

Thân mình hắn bước một bước liền biến mất.

Bì Lô quốc phía Bắc đại lục Chu Tước, trong một cổ truyền tống trận, ở giữa có một vòng ánh sáng bay lên, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện. Hắn đi ra truyền tống trận, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Luyện Hồn tông.

Trên đường đi, thần thức của Vương Lâm tản ra, nhìn thấy tu sĩ không ít, nhưng tất cả sắc mặt đều khó coi, ẩn hiện ưu sầu, đi lại vội vã, thường thường người quen biết nhau thần thức gặp đến cũng chỉ là chào hỏi qua rồi lập tức tản ra.
dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật ở hà nội số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Trong khi Vương Lâm phi hành, đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy phía xa có hơn mười tu sĩ liên hợp lại. Thần thức của bọn họ lấy một loại phương pháp kỳ dị hợp lại, chậm rãi quét ngang qua.

Trong mười mấy tu sĩ này, có ba người Hóa Thần kỳ, còn lại là Nguyên Anh kỳ.

Bọn họ cũng không phải nhằm vào một người nào đó, mà mỗi một tu sĩ đều bị tra xét một lượt.