Tuesday, July 5, 2011

3 Years Old

It's true ----

He did it.

My baby turned 3.

When I started this blog he was 15-months old.  He had just been diagnosed with T1D and I was a freaking mess.  More on that tomorrow ---- we've come a long way, baby!

Happiest Birthday EVER for Super Nate!

16 comments:

Reyna said...

AWWW! Happy be-lated B-day to NATE!!! Looks like a fantastic time Laura.

Alex's Mommy said...

Happy 3rd Birthday Nate! Love, Gianna & Alex

Leighann said...

Happy birthday Nate!!

Nikki of Our Diabetic Warrior said...

Happy Birthday Nate!!!

Shannon@ The New Normal Life said...

happy Birthday Super Nate!! I hope you have the most wonderful birthday ever!!!

Denise aka 'Mom of Bean' said...

Happy, Happy Birthday!! :)

Alexis Nicole said...

Happy Birthday Natey Poo!!!!!! Love u bunches and bunches!

Holly said...

Happy Birthday, Nate! What a great time to have a Cars birthday! Did he *love* Cars 2? : )

Sarah said...

I think he should be "Super GoOfY Nate!" That cutie cracks me up - Happy Birthday little dude!

Meri said...

That giggle in the first video is priceless!

Happy birthday Super Nate! What super pictures of his super day!

lora said...

So cute!!!

Anna said...

Happy Birthday, Super Nate!

Hallie said...

Oh My Gosh! THREE?!?! And I remember when you started your blog....

What a darling boy!

I have to say, watching this bring tears to my eyes. Little boy. Smiling. Doing well. Healthy. Living with D for almost 2 years. And seeing Sweets in him... so young compared to now. And when she was 3... it was just a few weeks later she was dx'd. These little ones should NOT have to deal with this craptastic disease.

But... Beautiful, Smiling, Happy, Healthy child! What more can you ask for!?!

Happy B-Day Super Nate! You are awesome! Just like your Mama!

Misty said...

Happy Birthday to Super Nate! (even if its a little late!)

Three? Oh my gosh! He's growing up to be such a big "little man"!!

Tracy1918 said...

Oh--he looks SOOOOO happy! Love that!

Happy Birthday Nate! (sorry it's late!)

Thanhxuan ds said...

five star garden kim giang

học kế toán tại hải phòng
học kế toán tại bắc giang
trung tâm kế toán tại thanh xuân
trung tâm kế toán tại bắc ninh
dich vu bao cao tai chinh
------------------------------------------------------------------------
nguyenan
31-12-2008, 04:20 PM
Chương 111. Vũ lực cường công Tinh Linh tộc

(Tinh Linh nhất tộc ngu thay
Ép ta vũ lực ra tay đánh người
Tấn công cả lũ dở hơi
Nếu không khuất phục hết đời Tinh Linh)


Dịch & Biên dịch: workman
Biên tập: long_ngo81
Nguồn: Tàng thư viện
Về phần "Sinh mạng chi thụ" kia rốt cuộc nói gì với mấy lão gia hỏa đó
thì chúng ta không cần quan tâm.

Đoạn Vân hôm nay đang điều binh khiển tướng ở Á Cương, chuẩn bị tiến
đánh Tinh Linh bộ tộc! Kỳ thật, Đoạn Vân không muốn dùng vũ lực với thủ
hạ tương lai của mình, nhưng tình thế bức bách, Đoạn Vân không thể không
đưa ra quyết định tâm ngoan thủ lạt này. Xuống tay với Tinh Linh thiện
lương là một việc mà Đoạn Vân không bao giờ muốn cả, nhưng đám Tinh Linh
kia thật là quá mức cao ngạo! Kỳ thật nếu ngươi mà có thực lực thì ngươi
có cao ngạo đến mấy thì cũng mặc kệ ngươi! Long Tộc chẳng phải là luôn
luôn cho rằng mình có thực lực cường hãn, cho nên coi rẻ các chủng tộc

kế toán cho giám đốc
trung tâm kế toán tại quảng ninh
học kế toán tại bắc ninh
học kế toán tại hà đông

trung tâm dạy kế toán tại tphcm